PSYKOLOG_RIKKE_BRIX_400_BLACK
Rikke_Brix_tom

Børnesagkyndig psykolog

Børnesagkyndig psykolog ved domstolene

Jeg er som børnesagkyndig psykolog fast tilknyttet Familieretten i Aalborg, Familieretten i Hjørring samt Vestre Landsret. Det betyder, at jeg i samarbejde med dommere, advokater og forældre deltager i retsmøder i forbindelse med uenighed om:

 

  • Samvær (hvor meget skal barnet være hvor?)
  • Bopæl (hvor skal barnet have bopæl?)
  • Forældremyndighed (hvem skal have forældremyndigheden over barnet?)
  • Fuldbyrdelse (manglende udlevering af et barn til den anden forælder?)

 

Derudover afholder jeg børnesamtaler med barnet og udarbejder børnesagkyndige undersøgelser.

 

Børnesagkyndige undersøgelser

Det er Familieretshuset eller Familieretten, der bestemmer, hvornår der skal gennemføres en børnesagkyndig undersøgelse i forbindelse med sager om samvær, bopæl og forældremyndighed.

 

En børnesagkyndig undersøgelse følger Social- og Indenrigsministeriets vejledning og vil normalt indeholde to samtaler med hver af forældrene samt to observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet. Hvis barnet har alderen og modenheden til det, afholdes en børnesamtale med barnet. Den børnesagkyndige kan også beslutte, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger i sagen fx fra offentlige myndigheder, institution/skole, læge eller lignende. Til sidst vil den børnesagkyndige gennemgå erklæringen med forældrene.

 

Den børnesagkyndige undersøgelse indgår som en del af en samlet vurdering, og det er Familieretshuset/Familieretten, der træffer den endelige afgørelse.

Individuel_RikkeBrix

Priser

Individuel samtale:

1.350 kr. (60 min)

Børnesagkyndig Psykolig | Psykolog Rikke Brix