PSYKOLOG_RIKKE_BRIX_400_BLACK
Rikke_Brix_tom

Supervision

Hvis du ønsker at udvikle dine faglige og personlige kompetencer i forbindelse med dit job, eller hvis du er i gang med dit autorisationsforløb, kan du have brug for at modtage supervision fra en specialiseret psykolog. Supervisionen tilbydes primært inden for parterapi ud fra den emotionsfokuserede terapeutiske retning og inden for det børnesagkyndige og familieretslige område, herunder udfærdigelsen af børnesagkyndige undersøgelser.

 

I supervisionen tager vi udgangspunkt i konkrete cases fra din hverdag/arbejdsplads og diskuterer de udfordringer, du står med. Der ydes supervision til enkeltpersoner, institutioner og personalegrupper, og supervisionen kan gennemføres som kortere eller længere forløb.

Priser

Pris efter aftale

Supervision | Psykolog Rikke Brix